Документи

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 19.03.2018 (частина І)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 19.03.2018 (частина ІІ)

Інформація станом на 12.03.2018 року

Повідомлення Наглядової Ради “Про доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів”

Інформація станом на 09.02.2018 року

Zbory2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 20.12.2017

Кандидат_правління

проект1_1

проект1_2

порядок_реєстрації_2017

протокол_збори2017

Особлива інформація 2017.08.31

Особлива договор на 2017

Звіт річний за 2016

Особлива дивід за 2016

Свідоцтво про державну реєстрацію